Je bent hier:

Merwede Executive Search

Het succes van uw organisatie wordt voor een belangrijk deel bepaald door uw medewerkers. Werft u voor een toppositie dan ligt de lat hoog.

Deze nieuwe medewerker moet in korte tijd in staat zijn een onderscheidende bijdrage te leveren aan uw organisatie. Zorgvuldig werven en selecteren is een absolute must in dit verband.

Met Merwede Executive Search ben ik uw onafhankelijke en betrouwbare partner bij de invulling van topposities. Ik introduceer top-tier kandidaten en heb aandacht voor (gender)diversiteit. Daarnaast kenmerkt mijn aanpak zich door een nauwgezette begeleiding van elke stap in het searchproces en help ik bij het bewandelen van een heldere en transparante weg naar de invulling van topvacatures.

AANPAK

De aanpak van het proces in searchprocedures voor topfuncties is bepalend voor het succes ervan. Mijn aanpak is persoonlijk, met aandacht en intrinsieke betrokkenheid. Alert bij elke stap in het proces, ontzorg en navigeer ik naar een voortvarende en succesvolle search van de juiste kandidaat. Een gedegen structuur van het proces is een kritische succesfactor. Hoewel iedere search maatwerk betreft, maken de navolgende stappen onderdeel uit van mijn aanpak en werkwijze:

1 – AFSTEMMINGSGESPREK

In het afstemmingsgesprek stel ik wensen en verwachtingen helder en wordt een tijdspad afgesproken. Elke stap in het proces wordt uitvoerig besproken en voorbereid. Ik bied hiermee tempo, comfort en uiteindelijk een gedragen kandidaat.

2 – ORIËNTATIE

Uitgebreide oriëntatie op de organisatie en de specifieke opdracht van de kandidaat ten behoeve van de ‘inkleuring’ van het profiel. In gesprekken met stakeholders binnen de organisatie wordt een beeld gevormd van waar de organisatie nu staat, wat de uitdagingen voor de toekomst zijn en wat dit betekent voor het profiel van de kandidaat. Hierbij is onder meer aandacht voor huidige en gewenste cultuur van de organisatie en het krachtenveld waarin de kandidaat gaat opereren.

3 – PROFIELSCHETS

De informatie verkregen uit de gesprekken met stakeholders wordt verwerkt in de profielschets, tevens het wervingsprofiel, en voor een definitieve afstemming voorgelegd aan de opdrachtgever. Zo kunnen betrokkenen meedenken en adviseren om tot een gedragen profiel te komen, een profielschets die ‘toekomstproof’ is en door de organisatie herkend wordt. De gedragen profielschets vormt vervolgens het uitgangspunt voor de werving en selectie, de objectieve meetlat bij de selectie van kandidaten.

4 – SCREENING

Kandidaten die naar voren komen uit de verschillende wervingskanalen worden uitvoerig gesproken en gescreend voor de specifieke functie en opdracht die voorligt. De geselecteerde kandidaten voor de ‘shortlist’ worden vervolgens met een toelichting voorgelegd aan de opdrachtgever.

5 – GESPREKKEN BIJ DE OPDRACHTGEVER

De commissies die de gesprekken met de kandidaten voeren, worden goed voorbereid en tijdens de gesprekken begeleid door Merwede Executive Search als onafhankelijk voorzitter. De intensieve en betrokken procesbegeleiding gedurende hele procedure is er op gericht om op een voortvarende én zorgvuldige manier tot een gedragen kandidaat te komen die met een vliegende start kan beginnen.

Merwede Executive Search heeft uitgebreide kennis van en ervaring met de Wet Normering Topinkomens.

OVERIGE DIENSTEN

Naast Executive Search biedt Merwede Executive Search ook Interim Managers en Procesbegeleiding bij (interne) selectietrajecten.