Je bent hier:

Achtergrond Merwede Executive Search

DANIELLE BOGIE

Danielle Bogie studeerde Letteren aan de Universiteit Utrecht en studeerde af op een (sociologisch-antropologisch) onderzoek in de favelas (krottenwijken) van Brazilië naar de positie van vrouwen in sociale (politieke) bewegingen.

In de navolgende periode van ruim 20 jaar vervulde zij vervolgens diverse commerciële en leidinggevende functies in de zakelijke dienstverlening, voornamelijk gericht op het bemiddelen en ontwikkelen van mensen.

Bij adviesbureau Berenschot werkte zij ruim 8 jaar als Managing Consultant Executive Search en Interim Management. Zij adviseerde en begeleidde opdrachtgevers bij het permanent en tijdelijk invullen van functies op bestuurlijk, directie- en managementniveau, en coachte individuen en teams.

In 2017 start zij haar eigen Executive Search Bureau. Met Merwede Executive Search richt zij zich op de invulling van posities in toezicht, bestuur, directie en management in voornamelijk de (semi-)publieke sector.

Merwede Executive Search stelt zich onafhankelijk en objectief op, heeft een uitgebreid netwerk aan kandidaten en aandacht voor (gender)diversiteit. Opdrachtgevers en kandidaten kunnen rekenen op intensieve en persoonlijke begeleiding.

Danielle is doortastend, kritisch, hartelijk en warm. Authenticiteit is voor haar een belangrijke kernwaarde.