Je bent hier:

ACHTERGROND MERWEDE EXECUTIVE SEARCH

De naam Merwede Executive Search verwijst naar het gebied in Utrecht waar ik woon en werk. De Merwedekanaalzone ligt aan de zuidkant van Utrecht, het is het gebied rondom de historische Merwede vaarroute in Utrecht.

Het Merwedekanaal is tussen 1880 en 1892 aangelegd als onderdeel van de scheepvaartverbinding voor de opkomende industrie en handel tussen Amsterdam, Utrecht, de grote rivieren en verder naar Duitsland. Veel fabrieken vestigden zich langs het kanaal, dat sneller dan verwacht te klein werd voor de scheepvaart. Nadat het Amsterdam Rijnkanaal werd gegraven raakte het Merwedekanaal in onbruik. Bedrijven vertrokken, veel industriepanden werden gesloopt. (bron www.meermerwede.nl)

Sinds enige tijd is de Merwedekanaalzone in ontwikkeling en aan een revival bezig. Het voormalige industriegebied wordt in verschillende fasen herontwikkeld naar een naar een nieuw en modern/eigentijds woon- en werkgebied. Steeds meer ondernemers zijn zich inmiddels gaan vestigen zich op deze plek. Het gebied is nu een bloeiplaats van veel startende en veelal ook creatieve ondernemers die zich onder meer vestigen in de diverse bedrijfsverzamelgebouwen in het gebied.

Ook Merwede Executive Search is één van de ondernemingen in de bloeiplaats van de Merwedekanaalzone. De bedrijvigheid rond de Merwedekanaalzone uit zich niet alleen in nieuw en anders in fysieke zin, maar ook in de vorm van het zich ‘anders en innovatief organiseren’; de inrichting van organisaties zelf en de manier waarop zij met anderen samenwerken. Deze manier van organiseren en (samen)werken spreekt mij aan en kenmerkt Merwede Executive Search. Ik zoek de samenwerking met andere partijen waar dit een meerwaarde voor ieder kan zijn.

De foto’s op deze site zijn gemaakt door kraanmachinist Marcel Peters. Hoog vanuit zijn cabine heeft hij foto’s gemaakt van bouwplaatsen in Utrecht waar de basis gelegd werd voor nieuwe gebouwen in de stad. Dit leverde ook prachtige sfeerfoto’s op van Utrecht.

Voor de ontwikkeling van mijn logo en website heb ik gebruik gemaakt van de creativiteit van andere ondernemers uit het Merwedegebied.

De creatieve heren van RROOK zijn gevestigd in ‘de Stadstuin’ in de Merwedekanaalzone in Utrecht. Zij zijn de ontwerpers van logo, huisstijl en website van Merwede Executive Search. Ik heb Richard en Roy ervaren als creatief en tegelijkertijd prettig concreet en snel.

De portretfoto’s zijn gemaakt door Lilian van Rooij gevestigd in De Vechtclub. Haar rust en ontspannen houding hebben voor een mooi eindresultaat gezorgd.